รู้จักกับกลุ่ม Thai NLP

กลุ่ม NLP ภาษาไทยที่ใหญ่ที่สุดในโลก

กลุ่ม Thai NLP เป็นกลุ่มบน Facebook มีชื่อเต็มว่า “Thai Natural Language Processing” เป็นกลุ่มชุมชนผู้สนใจการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (natural language processing) ในภาษาไทย และแบ่งปันความรู้ตามแนวทางซอฟต์แวร์เสรีและข้อมูลเปิด [Read More]

๓ ปี กลุ่มประมวลผลภาษาธรรมชาติภาษาไทยบนเฟซบุ๊ก

ครบรอบ ๓ ปี

Post thumbnail
Post thumbnail
ครบรอบ ๓ ปี ช่วงสามปีที่ผ่านมา วงการประมวลผลภาษาธรรมชาติภาษาไทยเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งกระแสของปัญญาประดิษฐ์ระดับโลกและของไทย มีการจัดทำ ชุดข้อมูล ชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์แบบรหัสต้นฉบับ แจกจ่ายออกมาสู่สาธารณะอย่างมากมาย ช่วยส่งเสริมให้วงการประมวลผลภาษาธรรมชาติภาษาไทยก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นกว่าเดิม และหวังว่าจะเป็นเช่นนี้ต่อไปอีกนาน [Read More]
Tags: announce

Thai NLP Meetup ครั้งที่ 3 Pantip กับ ASR

วิดีโอย้อนหลังงาน Thai NLP meetup ครั้งที่ 3

วิดีโองาน Thai NLP meetup #3 มี 2 เรื่องคือ - 1:44 - ระบบฐานข้อมูลและภาษาไทยของ pantip - 44:40 - Speech Recognition และ Kaldi Slide - Slide 1: https://www.slideshare.net/KorakotChaovavanich/how-pantip-manage-its-thai-database - Slide 2: https://www.slideshare.net/KorakotChaovavanich/build-your-own-asr-engine
Tags: meetup