จากเดิม “

พูดคุยเกี่ยวกับการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (natural language processing) ภาษาไทย

” ปัจจุบัน คำอธิบายอย่างเป็นทางการดังนี้ “

ชุมชนผู้สนใจการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (natural language processing) ในภาษาไทย และแบ่งปันความรู้ตามแนวทางซอฟต์แวร์เสรีและข้อมูลเปิด มีงานพบปะแลกเปลี่ยนชื่อ Thai NLP Meetup ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทหรือสถาบันใด ๆ 

เว็บไซต์ : thainlp.org 

#ThaiNLP

” โดยมีร่างที่ประกาศก่อนหน้าปัจจุบัน ดังนี้ “

ชุมชนผู้สนใจเกี่ยวกับการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing) ภาษาไทย หรือ Thai NLP และแบ่งปันความรู้ ตามแนวทาง Open Source กับ Open Data

มี Meetup ชื่อ Thai NLP Meetup

ไม่เกี่ยวกับบริษัทหรือสถาบันวิจัยใด ๆ

เว็บ : thainlp.org

#ThaiNLP

” สาเหตุที่ปรับเปลี่ยน เพื่อให้รองรับกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เพื่อผลักดันวงการประมวลผลภาษาธรรมชาติภาษาไทยสืบต่อไป วรรณพงษ์ ภัททิยไพบูลย์ 27 ธันวาคม พ.ศ.2562

ที่มา: ThaiNLP Group