กลุ่ม Thai NLP เป็นกลุ่มบน Facebook มีชื่อเต็มว่า “Thai Natural Language Processing” เป็นกลุ่มชุมชนผู้สนใจการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (natural language processing) ในภาษาไทย และแบ่งปันความรู้ตามแนวทางซอฟต์แวร์เสรีและข้อมูลเปิด

โดยกลุ่มนี้ก่อตั้งขึ้นโดยผม วรรณพงษ์ ภัททิยไพบูลย์ ก่อตั้งเมื่อ 19 พฤษภาคม ค.ศ.2017 ขึ้นจากการพูดคุยกันในกลุ่ม Thailand deep learning ว่าเราควรมีกลุ่มสำหรับพูดคุย NLP ภาษาไทยขึ้นมา เลยกลายเป็นกลุ่ม Thai NLP มาจนถึงทุกวันนี้

ท่านใดสนใจสามารถเข้าไปร่วมกลุ่ม Thai NLP ได้ที่ https://web.facebook.com/groups/thainlp/

วรรณพงษ์ ภัททิยไพบูลย์

7 มิถุนายน ค.ศ.2021