สถาบันวิจัยปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย ร่วมกับ PyThaiNLP ขอเชิญทุกท่านที่สนใจในงาน Thai Automatic Speech Recognition นอกจากจะมี Speakers ที่มี่ความเชี่ยวชาญในด้าน NLP หลายท่านแล้ว ผู้จัดงานยังเชิญพิเศษจาก CMKL