ขอเรียนเชิญชาว Thai NLP เข้าร่วมงานเสวนาและพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานด้าน Natural Language Processing ภาษาไทย โดยครั้งนี้เราได้รับความอนุเคราะห์จากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเอื้อเฟื้อสถานที่จัดงาน และผู้บรรยายอาจารย์ Te Rutherford แห่งคณะอักษรฯ ผู้เชี่ยวชาญด้าน NLP ผู้มีประสบการณ์การทำงานในบริษัทระดับโลกอย่าง Yelp และ LinkedIn
หัวข้อการสัมนาดังนี้:
- Knowledge Graph Creation and Infrastructure โดย Te Rutherford, Chulalongkorn University
- Thai2fit: Lightning-fast ULMFit for Thai Using QRNN โดย Charin Polpanumas, pyThaiNLP

ด้วยความเคารพ
กลุ่มผู้จัดงาน Thai NLP Meetup

https://www.eventbrite.com/e/thai-nlp-meetup-5-tickets-52524992667