ครบรอบ ๓ ปี ช่วงสามปีที่ผ่านมา วงการประมวลผลภาษาธรรมชาติภาษาไทยเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งกระแสของปัญญาประดิษฐ์ระดับโลกและของไทย มีการจัดทำ ชุดข้อมูล ชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์แบบรหัสต้นฉบับ แจกจ่ายออกมาสู่สาธารณะอย่างมากมาย ช่วยส่งเสริมให้วงการประมวลผลภาษาธรรมชาติภาษาไทยก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นกว่าเดิม และหวังว่าจะเป็นเช่นนี้ต่อไปอีกนาน

เมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่าน ได้มีการเปลี่ยนแปลงคำอธิบายกลุ่มเพื่อให้สอดรับวัตถุประสงค์ของการตั้งกลุ่มและสถานการณ์ต่าง ๆ การจัดงานพบปะ และกลุ่มนี้ไม่ใช่กลุ่มเฉพาะของพายไทยเอ็นเอลพี

ขอขอบคุณทุกท่าน ที่ร่วมเดินทางกับเรามาตลอดเวลา ๓ ปี และหวังว่าท่านจะร่วมเดินทางกับเราต่อไป

วรรณพงษ์ ภัททิยไพบูลย์

๒๑ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

โจทย์ส่งท้าย : จงหาคำผิดหรือการใช้ภาษาไทยที่ไม่ถูกต้องในกระทู้นี้

ที่มา: ThaiNLP Group