ชุมชนผู้สนใจการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (natural language processing) ในภาษาไทย และแบ่งปันความรู้ตามแนวทางซอฟต์แวร์เสรีและข้อมูลเปิด

มีงานพบปะแลกเปลี่ยนชื่อ Thai NLP Meetup

ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทหรือสถาบันใด ๆ

เว็บไซต์ : thainlp.org

#ThaiNLP